Niektóre publikacje na temat bezdomności

[
książki, broszury] [artykuły w pracach zbiorowych] [czasopisma] [prace magisterskie itp.] [zagraniczne]


Polskie

Tytuły podane kolorem
zielonym są w naszym biurze we Wrocławiu - można skorzystać na miejscu po telefonicznym uzgodnieniu)

Książki, broszury

Artykuły w pracach zbiorowych

Czasopisma

Numery monograficzne:

"Praca Socjalna"

"Polityka Społeczna"

Inne periodyki

Maszynopisy

Prace magisterskie i dyplomowe

Zagraniczne

1997

1996

1995

1994

1993


  1. Wykorzystano bibliografię opracowaną przez dra A. Przymeńskiego z Poznania - dziękujemy za udostępnienie.
  2. Apelujemy o przysyłanie informacji o publikacjach (o charakterze naukowym) do naszej skrzynki.
[początek] [bezdomność] [strona główna]