Start arrow O nas ...
 • Polish
 • English
 • German
Menu witryny
Start
Brat Albert ...
O nas ...
Pomóż
Wolontariat ...
Konkursy dla dzieci i młodzieży
Adresy, konta ...
Sprawozdania
Projekt systemowy POKL
Linki
Podziękowania
1 procent
Ogłoszenia
Nasz kalendarz
Informator
Placówki pomocy
Bezdomność
Orędzie JŚ Jana Pawła II
Konferencja 2011 ...
Konferencja 2001
Artykuły
Przeciw zamarznięciom
Krajowy Program
FEANTSA
O FEANTSA
Obserwatorium
Typologia bezdomności
Konferencje
Szukaj w serwisie

Image

 Image

 
Image
 
zdjecie_021.jpg
Drukuj Poleć znajomemu
20.01.2006.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną.
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez
 • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
 • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
 • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
 • wydawanie żywności, odzieży , sprzętów, środków czystości, leków,
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
 • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
 • szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Towarzystwo działa od 1981 roku

Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2900 członków zorganizowanych w 63 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

"... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. ..."

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.

Prowadzimy 80 placówek noclegowych

 • 43 schroniska dla mężczyzn – 2370 miejsc
 • 7 mieszkań readaptacyjnych dla mężczyzn – 51 miejsc
 • 11 noclegowni dla mężczyzn, 1 dla kobiet, 1 dla mężczyzn i kobiet – 587 miejsc
 • 8 domów dla kobiet i matek z dziećmi – 250 miejsc
 • mieszkanie readaptacyjne dla kobiet i dzieci - 15 miejsc
 • 2 Domy Pomocy Społecznej, 1 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i 5 schronisk dla osób starszych i chorych – 225 miejsc
 • 1 dom dziecka z mieszkaniem czasowym dla dorosłych wychowanków - 48 miejsc

W tych placówkach przebywa 3600 osób.

Prowadzimy także

 • 15 kuchni i jadłodajni, wydających 2800 posiłków dziennie
 • 5 ogrzewalni i 1 świetlicę dla bezdomnych
 • 6 bezpłatnych łaźni
 • 19 punktów wydawania odzieży i żywności
 • 4 świetlice dla dzieci i 3 dla dorosłych
 • Centrum Integracji Społecznej, 3 Kluby Integracji Społecznej, Punkt Aktywizacji Bezrobotnych, Klub Albertyński

 W miarę potrzeb remontujemy i rozbudowujemy nasze placówki własnymi siłami.

Więcej informacji o Towarzystwie znajdziesz w:

 • w sprawozdaniach z działalności Towarzystwa (dział sprawozdania)
 • w książce Ks. Jana Śledzianowskiego "Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta a bezdomność" (dostępna w naszych kołach i Zarządzie Głównym)
 
© 2004–2015 Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a, 50-007 Wrocław, tel. (071) 341-04-19, fax (071) 344-37-35
Konto: PKO BP IV O.Wrocław 11 1020 5242 0000 2502 0019 4118
email Zarządu       administrator strony
Autor zdjęć: Dariusz Dobrowolski
Design & implementation by JoomlaSITE Team. All rights reserved.
Top Solutions pomaga nam poprzez pozycjonowanie stron